Psychoterapeuta

Filozof, psychoterapeuta

Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego, Akademii Ekonomicznej w Katowicach, doktorantka w Instytucie Historii Nauki PAN w Warszawie.

Psychoterapii uczyła się w Ośrodku Terapii Gestalt Polskiego Stowarzyszenia Psychologów Praktyków w Krakowie oraz w Polskim Towarzystwie Psychologii Zorientowanej na Proces w Warszawie. Ukończyła kurs doskonalenia w zakresie „Systemowych ustawień rodzin wg metody Berta Hellingera” prowadzony przez Marię Sentfleben-Gudrich i Wolfganga Koenighausa w Morawie a także kurs „Psychologia Jedzenia” organizowany przez Uniwersytet Warszawski. Jest Specjalistką Leczenia Zaburzeń Łaknienia – certyfikat nr 13. upoważniający do samodzielnego leczenia Pacjentów Uzależnionych od Jedzenia wydany przez Centrum Terapii Zaburzeń Łaknienia w Krakowie w 2001 roku.

W latach 2000-2005 pracowała w Centrum Psychoprofilaktyki i Psychoedukacji we Wrocławiu zajmując się terapią indywidualną, rodzinną, małżeńską i grupową a także prowadziła oddział dzienny psychiatryczny dla młodzieży i dorosłych m. in. z zaburzeniami odżywiania.

Aktualnie uczestniczy w kursie psychologii analitycznej C.G. Junga organizowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologii Analitycznej we współpracy z International Association for Analytical Psychology; należy do Polskiej Federacji Psychoterapii.

Od 1999 prowadzi Pracownię Psychoterapii i Psychoedukacji HELICON we Wrocławiu.

Więcej informacji na www.agnieszkafok.com
Doradca żywienowy, Psychodietetyk
Magdalena Maławska
Doradca żywienowy, Psychodietetyk

Absolwentka Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu oraz studiów podyplomowych Uniwersytetu SWPS.

Doradca żywienowy, Psychodietetyk
Joanna Markowska
Doradca żywienowy, Psychodietetyk

Doradca żywieniowy, technolog żywności Absolwentka Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.

Doradca żywieniowy, Psychodietetyk
Katarzyna Bracka (Łacina)
Doradca żywieniowy, Psychodietetyk

Absolwentka Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.

Doradca żywieniowy, trener personalny
Paulina Madej
Doradca żywieniowy, trener personalny

Absolwentka studiów podyplomowych Żywienie Człowieka w profilaktyce zdrowotnej

Dietetyk Kliniczny
Weronika Karbowska
Dietetyk Kliniczny

Absolwentka studiów magisterskich na kierunku Żywienie Człowieka i Dietetyka na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu

Stylistka
MAGDALENA RYCHEL
Stylistka

Absolwentka studiów magisterskich kierunku Dietetyka na UM we Wrocławiu.

Trener personalny
TOMASZ WĘCŁAWOWICZ
Trener personalny

Psycholog
Joanna Romanowska
Psycholog

Absolwentka Psychologi na Uniwersytecie Wrocławskim

Psychoterapeuta
AGNIESZKA FOK
Psychoterapeuta

Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego, Akademii Ekonomicznej w Katowicach.