Maślan sodu jest znany głównie pod nazwą kwasu masłowego. Czy warto go suplementować?

Dietetyk z Poradni Dietetycznej Nutri-Med we Wrocławiu, który zajmuje się chorobami układu pokarmowego (IBS, SIBO, IMO),  przedstawi główne właściwości maślanu sodu.
 Czym jest kwas masłowy?

 Kwas ten należy do związków charakteryzujących się krótkim łańcuchem - krótkołańcuchowych kwasów tłuszczowych (SCFA), które są głównymi i końcowymi produktami metabolizmu bakterii bytujących w jelicie– informuje dietetyczka Nutri-Med Wrocław. Wytwarzanie kwasu masłowego zależy w dużej mierze od dostępnych substratów, na co ma największy wpływ nasza dieta - podkreśla dietetyczka.

 Jak powstaje kwas masłowy?

 Kwas masłowy produkowany jest przez bakterie beztlenowe układu pokarmowego w wyniku fermentacji nierozpuszczalnej frakcji błonnika pokarmowego - głównie skrobi opornej oraz polisacharydów nieskrobiowych z dużą zawartością amylozy i prebiotyków – tłumaczy dietetyk z wrocławskiej poradni dietetycznej Nutri-Med.

Ilości te jednak nie są na tyle duże, aby mogły wykazywać istotny wpływ na pracę przewodu pokarmowego, z tego powodu zalecana jest przed dietetyków jego suplementacja w postaci maślanu sodu.

 Jakie działanie ma maślan sodu w naszych jelitach?

 Dietetyczka Nutri-Med z Wrocławia tłumaczy, że głównym działaniem kwasu masłowego jest zaopatrywanie w energię dla komórek nabłonka jelitowego. Dzięki temu może zachodzić proces ich wzrostu, rozmnażania i apoptozy (zaplanowana śmierć komórki). Rola ta wpływa w znacznym stopniu na prawidłową regenerację nabłonka jelit, co polepsza jego kondycję, a także powoduje, że jelita lepiej funkcjonują i zwiększa się ich powierzchnia wchłaniania – podkreśla dietetyk w SIBO, IMO, IBS Wrocław.

 U człowieka kwas masłowy powstaje w wyniku fermentacji bakteryjnej niestrawionych węglowodanów, do których zaliczamy skrobię oporną oraz nierozpuszczalne frakcję błonnika pokarmowego – wymienia dietetyk z wrocławskiej Poradni Dietetycznej Nutri-Med. Kwas masłowy charakteryzuję się nieprzyjemnym zapachem, który można porównać do zjełczałego masła.

 Jakie działanie ma maślan sodu?

 Udowodnionym dobroczynnym działaniem kwasu masłowego jest działanie przeciwzapalne – podkreśla dietetyczka SIBO z Poradni Dietetycznej Nutri-Med Wrocław. Kwas ten silnie hamuje wydzielanie interleukin prozapalnych oraz bierze udział w immunoregulacji, która wynika ze zmniejszenia reakcji pobudzenia limfocytów oraz modulowania cząsteczek związanych z prezentacją antygenów cząsteczek adhezyjnych. Zalecany jest w problemach układu pokarmowego: zespół jelita drażliwego, SIBO, IMO –wymienia dietetyk z gabinetu dietetycznego Nutri-Med we  Wrocławiu.

 Jakie jeszcze właściwości ma maślan sodu?

 Warto podkreślić, że maślan sodu przyczynia się również do zapobiegania tworzenia się zmian nowotworowych komórek jelita grubego – informuje dietetyk z Poradni Dietetycznej Nutri-Med Wrocław, w której wykonywane są Wodorowe Testy Oddechowe w kierunku SIBO.

W jednym z badań, przeprowadzonych przez Zhanga i jego współpracowników kwas masłowy, wykazał działanie hamujące rozrost badanych komórek nowotworowych oraz wywołał ich śmierć. Kolejnym ciekawym badaniem wykazującym działanie kwasu masłowego zostało wykonane przez polskich naukowców - podawanie 300 mg substancji aktywnej - maślanu sodu, u osób z chorobą uchyłkową jelita, przyczyniło się znacząco do zmniejszonej częstotliwości  występowania objawów schorzenia w porównaniu do grupy placebo.

 Można śmiało powiedzieć, że maślan sodu jest przyjacielem naszych jelit.

 

Podsumowując dietetyk Nutri-Med z wrocławskiej poradni dietetycznej wymienia podstawowe właściwości maślanu sodu:

 

  • bezpośrednio wpływa na mikroflorę przewodu pokarmowego,
  • obecność bakterii wytwarzających maślane hamuje wzrost bakterii patogennych,
  • regulacja transportu przeznabłonkowego,
  • wzmacnia szczelność bariery jelitowej,
  • wywiera silne działanie przeciwzapalne i immunoregulacyjne,
  • wsparcie przy zakażeniu Helicobacter pylori,
  • posiada potencjał antynowotworowy.

 

Kto powinien suplementować maślan sodu?

 Suplementacja maślanem sodu jest zalecana u osób z zespołem jelita drażliwego (IBS), SIBO, z czynnościowymi zaparciami w chorobach zapalnych jelit, takich jak: wrzodziejące zapalenie jelita grubego czy w chorobie uchyłkowej jelit, a także w chorobie Leśniowskiego-Crohna, czy w zmniejszeniu częstotliwości występowania laksacji (biegunka), dzięki zwiększeniu wchłaniania wody w okrężnicy oraz wpływu na mikrobiotę jelitową –wymienia dietetyczka z Poradni Dietetycznej Nutri-Med we Wrocławiu.